Isolation, kapitel 13

Inden de forlod bygningen, skulle de aflevere eventuelle bilnøgler. En hastelov var blevet gennemført, som ophævede den private ejendomsret over køretøjer på fossile brændstoffer. Det var forventet, at der ville blive vedtaget en økonomisk kompensation, så det blev muligt at erstatte bilen med en elbil, når situationen var stabiliseret. Astrid Read more…